Når du følger ProbioCare Danmarks PIP princip, vil du opleve at indeklimaet i stalden forbedres væsentligt. Probiotika i produkterne forhindrer aktivt de ildelugtende gasser i at opstå, da bakteriestammerne, der er brugt i produkterne ikke udvikler disse. De optager pladsen for de bakterier i stalden, der normalt udskiller lugte.

Det samme gælder for gyllen. Når den køres på marken vil du – og nok specielt dine naboer – ikke opleve nogen lugtgener.

Det er svært at beskrive lugt gennem en hjemmeside, men på følgende video kan du få et indtryk. Der køres gylle ud ca 30 meter fra, hvor videoen er optaget og vi stod ved siden af marken i ca. 20 minutter. Men læg specielt mærke til, at datteren ligger på trampolinen og tager solbad – 20 meter fra marken!.

Der var ingen generende lugt overhovedet.