Ved at benytte probiotisk rengøring og stabilisering i svinestalden, bliver mikromiljøet så stabilt, at der ikke er plads til sygdomsfremkaldende bakterier – herunder også MRSA.

Det betyder også, at man har kunne slække på sikkerhedsreglerne omkring hygiejne ud og ind af stalden i de udenlandske svinebrug, der benytter princippet i dag.

Der er ikke plads i stalden til de skadelige bakterier besøgende har med IND – og der er ingen skadelige bakterier i stalden de besøgende kan tage med UD.

Eric startede med at bruge probiotisk rengøring i marts 2010. Som man kan se var 4 ud af 5 familiemedlemmer/medarbejdere positive for MRSA på dette tidspunkt. ½ år efter er det kun Eric, der er positiv. I Januar ´12 bliver protokollen ikke fuldt korrekt, og MRSA vender tilbage på Erics gård. I sommeren ´13 begynder Eric at sælge konceptet til andre landmænd, og besøger derfor positive besætninger rundt om i Holland. Derfor den positive status i den periode.

At princippet med probiotisk rengøring fjerner resistente bakterier og vender resistensudviklingen er blevet dokumenteret i et italiensk studie Caselli et al fra februar 2016.