eric_antiVed at følge vores procedure for rengøring i svinestalden, bliver smittetrykket så lavt, at forbruget af antibiotika nedsættes med omkring 80% eller mere i løbet af det første år.

Smittetrykket i stalden bliver så lavt, at dyrerne ikke er syge af infektioner. Dette øger også dyrevelfærden betydeligt.

På grafen ses at de almindelige initiativer (fase 1) omkring tøjvask, hygiejne og fokus kan nedbringe antibiotikaforbruget til en vis grænse,hvor det derefter stabiliseres. Indførsel af probiotisk rengøringsteknologi (fase 2) sænker smittetrykket i stalden til et minimum.

Produktiviteten i besætningen øges i og med at raske grise vokser bedre.

Her viser Eric sit medicinskab frem, hvor det kun der det i den lille hvide kasse, der er medicin. Og derudaf er det kun en enkelt lille flaske, der er antibiotika.
Det er kun ca. 2-3% af grisene, der har behov for en enkelt behandling.