Sct. Anna Hospital i Ferrara, Italien var i 2014 med i et større universitetsforsøg, der skulle undersøge effekten af probiotisk rengøringsteknologi. (Vandini et al, 2014)

Hospitalet testede ProbioCare Health på 4 hospitalsafdelinger i 26 uger. I løbet af de 26 uger var der en nedgang i hospitalsrelaterede infektioner på 69% og en økonomisk gevinst på 500.000 euro for hospitalet pga færre indlæggelsesdage/genindlæggelser og mindre behandling infektioner.

I februar 2016 udgav de italienske forskere næste studie, der viser at resistensudviklingen vender ved brug af ProbioCare Health produkterne.(Caselli et al, 2016)

Sct. Anna bruger nu udelukkende probiotisk rengøring og desuden er yderligere 35 hospitaler startet op med teknologien.