desinfektionsparadokset

Jo mere vi desinficerer, jo mere hjælper vi de bakterier, der er resistente overfor desinfektionsmidlerne. Vi giver dem en fordel, hvilket jo bestemt ikke, er det vi ønskede.

Ved at bruge probiotisk rengøring, er alle overflader besat af gode bakterier, der tager al mad (skidt) og fugt. Derfor vil de resistente bakterier langsomt blive udkonkurreret, da vi hele tiden fylder op med de gode bakterier.

Da det er levende organismer, vi har med at gøre, tager processen tid, før der er maksimal effekt.

Det ses også på dette billede fra  Miami Jewish Home & Hospital, hvor effekten er fuld efter 3 ugers probiotisk rengøring:

MJHH_stafylokker

I en svinestald er antallet af sygdomsfremkaldende/resistente bakterier meget, meget højere. Derfor tager det ca. ½ år før der ses en fuld effekt af princippet, men allerede efter 3 måneder kan man se en klar forbedring.

Målinger fra Eric van den Heuvels gård, 2010:

cfu_erics_stald