ProbiocCare tænker anderledes

Man har i mange år – godt hjulpet på vej af massive reklamekampagner for rengørings- og desinfektionsmidler – kæmpet en kamp mod bakterier generelt for at sikre vores sundhed. Problemet er at denne kamp ingen vindere har.
prin_bag_bakterier

Vi kan ikke udrydde sygdomsfremkaldende bakterier 100% hverken med desinfektion eller antibiotika.Tværtimod udvikler bakterierne over tid resistens mod disse produkter, ligegyldigt om det kaldes antibiotika, desinfektionsmidler, antibakterielt, sølv, zink, biocider osv. Alt der angriber bakterier direkte har en risiko for at bidrage til resistensudviklingen.

ProbioCare® tænker anderledes. Med vores produkter hjælper og støtter vi de bakterier, der naturligt burde være i vores mikromiljø og som vi har levet i symbiose med i årtusinder. Det gælder om at skabe et sundt mikromiljø, der holder de sygdomsfremkaldende bakterier væk.

En grundig rengøring og kemisk desinfektion kan sænke antallet af bakterier generelt. Problemet er at her fjernes både sygdomsfremkaldende og de gode, naturlige bakterier. Samtidig vil der altid være lidt tilbage; dem som desinfektionsmidlet ikke kan slå ihjel. De giver risiko for udvikling af resistens.

Selv den bedste og mest grundige desinfektion er kun er aktiv i relativt kort tid. Hvis nogle få sygdomsbakterier overlever – eller når vi slæber dem med ind i vores hjem udefra – får sygdomsbakterierne de bedste betingelser for at formere sig lynhurtigt.
Der ikke er andre bakterier til at optage pladsen og kæmpe om føden.

Vi er nødt til at leve med bakterierne i naturlig symbiose, da der findes langt flere gode bakteriestammer end dårlige. Og mange af dem kan vi slet ikke undvære. Tænk bare på vores mave/tarm-flora!

Ved at benytte ProbioCares produkter hjælper du de gode bakterier, således at risikoen for sygdomsfremkaldende bakterier i omgivelserne falder markant.

I samme arbejdsgang får du:

  1. En grundig rengøring uden kemisk desinfektion
  2. En tilførsel af gode bakterier, der udkonkurrerer de sygdomsfremkaldende bakterier
  3. En effekt, der varer 3-5 dage


Biofilm: Fjern den med probiotika

Billedet viser en overflade i dit hjem – fx dit køkkenbord.prin_bag_biofilm
De sorte ”huller” er porer, små ridser m.v. i bordet. Ingen overfalde er fuldstændig glat på mikroskopisk niveau.

Porerne er dækket af biofilm, som nogle bakterier skaber for at beskytte sig selv. De lever inde i biofilmen, hvor der både er fugt og næringsstoffer til dem.

Når du gør rent i vand og sæbe – eller desinficerer – er det kun overfladen af biofilmen, der gøres ren. De bakterier, der gemmer sig i biofilmen, fjernes ikke. De sidder nede i biofilmen, sammen med en masse mikrosnavs, der fungerer som en glimrende madpakke.

For at fjerne biofilm, skal der bruges enzymer, der svækker biofilmen. Probiotika-bakterierne i ProbioCares produkter er specielt udvalgt til at producere de enzymer, der nedbryder biofilm.
Enzymerne ”klipper” biofilmen i stykker og probiotika-bakterierne ”æder” sig gennem skidtet, så der bliver fri adgang til bakterierne i nede i biofilmen, der så kan fjernes.

Samtidig er hele overfladen blevet oversvømmet af probiotika-bakterierne, så de sygdomsfremkaldende ikke har mulighed for at formere sig.

Probiotika-bakterierne i vores patenterede produkter lever ca. 3-5 dage og i den tid bliver de ved med at nedbryde biofilm, æde skidt og snavs og holde sygdomsfremkaldende bakterier væk.

På særligt vanskelige områder med meget biofilm; gangarealer, fuger, fliser osv, vil der kunne ses en udvikling over tid, som probiotika-bakterierne får nedbrudt biofilmen.

En rapport fra Miami Jewish Home & Hospital viser denne effekt. Efter 6-8 ugers brug var der en betydelig lysning af både fliser og fuger efterhånden som biofilmen langsomt forsvandt.

koekken

Ved at bruge ProbioCares® probiotiske produkter til den daglige rengøring og kropspleje, sikrer du dermed dit hjem og dig selv bedst muligt mod sygdomsfremkaldende bakterier. Du får samtidig også et hjem, der er rent helt i bund.